Komunikaty
Protokół z zebrania SMC w dn. 28.10. 2014r
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 24. Listopad 2014 17:23

Protokół z zebrania SMC w dn. 28.10. 2014r.

 

W dn. 28.10. 2014 w siedzibie Rady Cieplic w Liceum im. C.K. Norwida odbyło się comiesięczne spotkanie Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic” ( lista obecności dostępna u sekretarza SMC).

Było ono prowadzone przez sekretarza – Piotra Baran-Dojs. Po krótkim powitaniu omówiono sprawę tablicy informacyjnej SMC , którą zajmował się pan Maciej Rusek. Dzięki jego zaangażowaniu i inicjatywie tablica została odnowiona i wyremontowana. Zarząd SMC przekazał informację  do Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze do pana Jacka Piecha o wykorzystanie miesjca na tablicę przy Placu Kombatantów . Aktualnie czekamy na odpowiedź.

Ważnym tematem poruszonym podczas zebrania było omówienie wyników głosowania na projekty złożone w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015. Projekt Stowarzyszenia- Renowacja i ponowne ustawienie w Parku Zdrojowym w Cieplicach pomnika Marysieńki Sobieskiej w ramach „Parkowej Galerii Sławnych Gości Uzdrowiska Cieplice” uzyskał aż 614 głosów poparcia i zajął 8 miejsce. Niestety tylko 5 projektów z największą liczbą głosów ma gwarancję realizacji w ramach tego budżetu- do 5 miejsca zabrakło nam jedynie 63 głosów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poparli nasz projekt i mamy nadzieję, że w przyszłym roku tych głosów będzie jeszcze więcej.

Natomiast bardzo nas cieszy fakt, iż realizacji doczeka się projekt Rady Cieplic dotyczący utworzenia siłowni na świeżym powietrzu w Parku Norweskim, który uzyskał 677 głosów poparcia. Wielu członkom SMC, na podstawie analizy złożonych projektów, nasunęła się również słuszna refleksja, iż dużą aktywnością i pomysłowością wykazali się mieszkańcy Cieplic, o czym świadczy ilość złożonych przez nich wniosków. Kolejnym tematem poruszonym podczas zebrania był XIV Cieplicki Opłatek  Ekumeniczny, którego organizacją tradycyjnie zajmuje się SMC. Członkowie wyrazili chęć organizacji tego wydarzenia, a omówieniem przygotowania całej  uroczystości zajmie się Zarząd SMC na osobnym spotkaniu na początku listopada. Ustalono, iż uroczystość odbędzie się   pod kierownictwem v-ce Prezesów  Alicji Szklarskiej i Danuty Duch- Mackaniec.

Na koniec poruszone  zostały tematy związane z  bieżącymi sprawami SMC- rozliczenie Galerii pod Chmurką, współpraca z Liceum im.Norwida w zakresie prowadzenia strony internetowej, składek członkowskich oraz wyborów samorządowych, w których startują  3 osoby z naszego Stowarzyszenia. Życzymy powodzenia! Podsumowując ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 26.11., a dotyczyć będzie ono w przeważającej większości XIV Cieplickiego Opłatka Ekumenicznego.

 

Sekretarz SMC

Piotr Baran- Dojs

 

 

Witam Wszystkich Ciepliczan oraz Miłośników Cieplic. Bardzo się cieszę mogąc zaprosić Państwo do wspólnego Serwisu Naszych Cieplic. Mam nadzieję, że zaciekawimy Państwa i nie zmarnujemy Waszego czasu. Wspólnie możemy rzetelnie i dokładnie informować o Planach i Przyszłych Wydarzeniach związanych z Naszą Przepiękną Dzielnicą Cieplice. Serdecznie zapraszam w imieniu Wszystkich Ciepliczan i Stowarzyszenia Miłośników Cieplic - Administrator Serwisu.

www.miłośnicy.cieplic.pl

 

   

Dzięki serwisowi GOOGLE możemy ruszyć w wirtualny spacer po Centrum Cieplic. Serdecznie zapraszam.

Wyświetl większą mapę
 
 
Secured by Siteground Web Hosting


 
Protkół z zebrania SMC w dn. 30.09.2014r.
Wpisał Administrator   
Czwartek, 02. Październik 2014 09:12

W dn. 30.09. 2014 odbyło się pierwsze po wakacjach zebranie Stowarzyszenia Miłośnicy Cieplic. Miało ono miejsce, jak zwykle, w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry- Liceum im. Norwida.

W spotkaniu tym uczestniczyło 12 osób ( lista obecności stanowi załącznik do Protokołu). Zebranie prowadziła pani Prezes Agnieszka Dojs zgodnie z przygotowanym porządkiem, do którego nikt nie wnosił zastrzeżeń. Na wstępie Prezes powitała wszystkich po okresie wakacyjnym, wyrażając jednocześnie nadzieję, iż wszyscy członkowie są gotowi do pracy i  realizacji wcześniej wyznaczonych zadań przez Stowarzyszenie.

Następnie pani Dojs omówiła realizowany podczas wakacji projekt „ Galerii pod Chmurką”, który dotyczył w bieżącym roku zdjęć  znanych budynków, obiektów kultury i budynków sakralnych w Cieplicach w panoramie 360. Tradycyjnie wystawa miała miejsce na specjalnych banerach na Placu Piastowskim i miała charater ogólnodostępny. Spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Cieplic, jak i turystów i kuracjuszy. Niekonwencjonalnym rozwiązaniem było przedstawienie zdjęć w panoramie 360, co stanowiło niewątpliwą atrakcję wystawy, która zrealizowana została z dotacji Urzędu Miast oraz środków własnych Stowarzyszenia.

Podczas dyskusji pan Maciej Rusek podniósł kwestię tablicy informacyjnej, która w przeszłości była do dyspozycji Stowarzyszenia i znajdowała się na Placu Piastowskim. Aktualnie nie wiadomo , co się z nią stało, a mogłaby zostać wykorzystana przez SMC. Pan Rusek zobowiązał się dowiedzieć, gdzie się znajduje i w jakim jest stanie. W dalszej części pani Prezes zachęcała członków do umieszczania na stronie internetowej artykułów na temat Cieplic, znanych postaci z naszej dzielnicy i  wydarzeń, aby strona ta była aktywna, co świadczy o działalności Stowarzyszenia. Pani Prezes zaproponowała, aby spotkać się z Dyrekcją Liceum im.Norwida i przekonać młodzież zwłaszcza z klasy o profilu dziennikarskim do zamieszczania swoich tekstów, artykułów na stronie internetowej Stowarzyszenia. Byłoby to świetną promocją twórczości poszczególnych osób oraz stanowiłoby możliwość zainteresowania społeczności swoimi publikacjami. Pomysł ten spotkał się z aprobatą członków.

Osobami, które zobowiązały się do kontaktu w tej sprawie są pani Barbara Pawłowicz i Agnieszka Dojs. Kolejny punkt spotkania dotyczył  przekazania przez panią Prezes słodyczy dla dzieci z Przedszkola nr 14 w ramach podziękowań za udział w konkursie literacko- plastycznym organizowanym przez SMC „ Cieplice- miasto moje i moich rodziców”, gdyż dzieci nie uczestniczyły wcześniej w uroczystym rozdaniu nagród.

Osobą odpowiedzialną za przekazanie słodyczy został pan Jerzy Budziosz. Natomiast w ramach tego samego konkursu nagrodę dla Andżeliki Jakubowskiej z Domu Dziecka  „ Dąbrówka” zobowiązała się przekazać pani Anna Bałkowska. Dla Andżeliki została zakupiona dodatkowa nagroda, gdyż poprzedniej dziecko nie chciało przyjąć. Ważnym punktem zebrania była dyskusja na temat budżetu obywatelskiego Miasta Jeleniej Góry i wniosku złożonego przez SMC w ramach tego budżetu. Dotyczył on renowacji i ponownego ustawienia w Parku Zdrojowym pomnika Marysieńki Sobieskiej oraz ustawienia okolicznościowych głazów z tabliczkami informującymi o pobycie w Cieplicach sławnych ludzi.

Projekt ten spotkał się z bardzo dużym poparciem członków SMC oraz całego społeczeństwa- zebraliśmy ponad 900 podpisów akceptujących pomysł. Podczas zebrania członkowie zapoznali się dokładnie z projektem i kosztorysem opracowanym przez panią Danutę Duch- Mackaniec oraz aktualnym stanem prac nad wszystkimi wnioskami złożonymi w ramach budżetu obywatelskiego. Czekamy aktualnie na decyzje Komisji orzekającej w tej sprawie. Na koniec pani Prezes poinformowała o spotkaniu w Wydziale Kultury i Turystyki UM Jelenia Góra na temat realizacji koncertu w dn. 06.12. w Kościele Jana Chrzciciela w Cieplicach z udziałem pani Anny Patrys, który organizowny jest przez Wydział Kultury Miasta Jelenia Góra. W spotkaniu z ramienia SMC zobowiązała się uczestniczyć pani B.Pawłowicz.

 

Ostatnim punktem zebrania były informacje przekazane przez panią A.Bałkowską- przewodniczącą Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry,  na temat bieżących prac Rady , dotyczących zmiany organizacji ruchu w centrum Cieplic i na Placu Zdrojowym oraz spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Cieplicach.

Po dyskusji zebranie zostało zakończone, a termin kolejnego wyznaczono na ostatni wtorek października na godz. 18:00.

 

 

Sekretarz SMC- Piotr Baran- Dojs

 

 

 
Wybory do Zarządu SMC 2014
Wpisał Administrator   
Wtorek, 20. Maj 2014 12:22

 

Witam Wszystkich Ciepliczan oraz Miłośników Cieplic. Bardzo się cieszę mogąc zaprosić Państwo do wspólnego Serwisu Naszych Cieplic. Mam nadzieję, że zaciekawimy Państwa i nie zmarnujemy Waszego czasu. Wspólnie możemy rzetelnie i dokładnie informować o Planach i Przyszłych Wydarzeniach związanych z Naszą Przepiękną Dzielnicą Cieplice. Serdecznie zapraszam w imieniu Wszystkich Ciepliczan i Stowarzyszenia Miłośników Cieplic - Administrator Serwisu.

www.miłośnicy.cieplic.pl

 

   

Dzięki serwisowi GOOGLE możemy ruszyć w wirtualny spacer po Centrum Cieplic. Serdecznie zapraszam.

Wyświetl większą mapę
 
 
Secured by Siteground Web Hosting

 

Podczas  obrad  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”

w dniu  25 lutego 2014 odbyły się wybory do nowej kadencji do Zarządu i Komisji Rewizyjnej SMC .


Zarząd:   Prezes Agnieszka Dojs

Vice-prezes Danuta Duch – Mackaniec

Vice-prezes Alicja Szklarska

Skarbnik Tadeusz Zaleśny

Sekretarz Piotr Baran -DojsKomisja Rewizyjna: Przewodniczący Jerzy Budziosz

Członek Barbara Pawłowicz

Członek Katarzyna Elert - Jabłońska

 
Informacja odnośnie Walnego Zgromadzenia Członków Miłośników Cieplic
Wpisał Administrator   
Środa, 26. Luty 2014 13:30

Jelenia Góra, 25 lutego 2014 roku

 

INFORMACJA


W dniu 25 lutego 2014 roku w sali posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej Cieplice odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”.


Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Dojs, sprawdziła obecność i ilość członków uprawnionych do głosowania; na 18 osób uczestniczących w Walnym Zebraniu obecnych było 16 członków uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie osiągnęło wymagane kworum.


Celem Walnego Zebrania były wybory do Zarządu praz wybory uzupełniajace do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”.


Walnemu Zebraniu przewodniczył Jerzy Gołaczyński, wybrany jednogłośnie na przewodniczącego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”.


W wyniku tajnego głosowania i podjętej Uchwały, oraz po ukonstytuowaniu się osób wybranych do Zarządu, w kadencji 2014-2016 Zarząd Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic” stanowią:


Prezes - Dojs Agnieszka
V – ce Prezes - Duch-Mackaniec Danuta
V – ce Prezes - Szklarska Alicja
Sekretarz - Baran-Dojs Piotr 
Skarbnik - Zaleśny Tadeusz

 

Witam Wszystkich Ciepliczan oraz Miłośników Cieplic. Bardzo się cieszę mogąc zaprosić Państwo do wspólnego Serwisu Naszych Cieplic. Mam nadzieję, że zaciekawimy Państwa i nie zmarnujemy Waszego czasu. Wspólnie możemy rzetelnie i dokładnie informować o Planach i Przyszłych Wydarzeniach związanych z Naszą Przepiękną Dzielnicą Cieplice. Serdecznie zapraszam w imieniu Wszystkich Ciepliczan i Stowarzyszenia Miłośników Cieplic - Administrator Serwisu.

www.miłośnicy.cieplic.pl


W wyniku tajnego głosowania i podjętej Uchwały, do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic” w kadencji 2014-2015 wybrano Barbarę Pawłowicz.


Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:


Przewodniczący   -  Budziosz Jerzy
Sekretarz -  Jabłońska – Elert Katarzyna
Członek -  Pawłowicz Barbara


Prezes Agnieszka Dojs przedstawiła kierunki działań nowych Władz Stowarzyszenia w kadencji 2014-2016, które są zgodne ze Statutem Stowarzyszenia a mianowicie:


1. działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju uzdrowiska Cieplice
2. utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami Cieplic Śląskich
3. pielęgnowanie tradycji i podtrzymywanie obyczajów panujących na terenie uzdrowiska Cieplice,
4. dbałość o kulturalną i gospodarczą promocję Cieplic,
5. stwarzanie warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej,
6. współudział w inicjowaniu i koordynowaniu podejmowanych przez władze miasta decyzji odnośnie ważnych przedsięwzięć dotyczących Cieplic.
7. oraz inne ważne bieżące sprawy


Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, do udziału w naszych spotkaniach. Kolejne, planowane spotkanie odbędzie się dnia 27 marca 2014 roku o godz. 18,00 w sali posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej Cieplice.


Protokołowała
Sekretarz Walnego Zebrania
Danuta Duch-Mackaniec

 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”
Wpisał Administrator   
Niedziela, 09. Luty 2014 21:08

ZAWIADOMIENIE


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic” zawiadamiam, iż na dzień 25 lutego 2014 roku o godzinie 18,30 w pierwszym terminie i o godzinie 19,00 w drugim terminie zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”, które odbędzie się
w sali posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej Cieplice, z następującym porządkiem obrad:


Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic” na dzień 25 lutego 2014


w pierwszym terminie


Otwarcie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania , sprawdzenie obecności i ustalenie kworum
w przypadku braku kworum zamknięcie zebrania w pierwszym terminie


w drugim terminie


Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”  w drugim terminie
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
Wybór Komisji Wyborczej Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów do Zarządu i wyborow  uzupełniających do Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”


- zgłaszanie kandydatów do Zarządu
- zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej


Przeprowadzenie w głosowaniu tajnym wyborów do Zarządu Stowarzyszenia
Przeprowadzenie w głosowaniu tajnym wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  
Przedstawienie protokołu Komisji Wyborczej Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów do Zarządu i  uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”

Podjęcie Uchwał
Ukonstytuowanie się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”  – w tym czasie przerwa w obradach, po przerwie informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu i  Komisji Rewizyjnej
Dyskusja na temat kierunków i programu działań nowych Władz Stowarzyszenia
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”za Zarząd
Agnieszka Dojs

 

 

Witam Wszystkich Ciepliczan oraz Miłośników Cieplic. Bardzo się cieszę mogąc zaprosić Państwo do wspólnego Serwisu Naszych Cieplic. Mam nadzieję, że zaciekawimy Państwa i nie zmarnujemy Waszego czasu. Wspólnie możemy rzetelnie i dokładnie informować o Planach i Przyszłych Wydarzeniach związanych z Naszą Przepiękną Dzielnicą Cieplice. Serdecznie zapraszam w imieniu Wszystkich Ciepliczan i Stowarzyszenia Miłośników Cieplic - Administrator Serwisu.

www.miłośnicy.cieplic.pl

 

   

Dzięki serwisowi GOOGLE możemy ruszyć w wirtualny spacer po Centrum Cieplic. Serdecznie zapraszam.

Wyświetl większą mapę
 
 
Secured by Siteground Web Hosting

 
Cieplice - miasto moje i moich rodziców
Wpisał Administrator   
Niedziela, 23. Czerwiec 2013 15:00

 

Witam Wszystkich Ciepliczan oraz Miłośników Cieplic. Bardzo się cieszę mogąc zaprosić Państwo do wspólnego Serwisu Naszych Cieplic. Mam nadzieję, że zaciekawimy Państwa i nie zmarnujemy Waszego czasu. Wspólnie możemy rzetelnie i dokładnie informować o Planach i Przyszłych Wydarzeniach związanych z Naszą Przepiękną Dzielnicą Cieplice. Serdecznie zapraszam w imieniu Wszystkich Ciepliczan i Stowarzyszenia Miłośników Cieplic - Administrator Serwisu.

www.miłośnicy.cieplic.pl

 

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Najpiękniejsze miejsce  w Cieplicach” 
ogłoszonego przez 
STOWARZYSZENIE „MIŁOŚNICY CIEPLIC” 
i Filię nr 4 KSIĄŻNICY KARKONOSKIEJ


Komisja Konkursowa w składzie:
Regina Firszt (kierownik Biblioteki)
Jan Superson (artysta plastyk)
Zbigniew Sus (marchand sztuki, skarbnik Stowarzyszenia MC)
na posiedzeniu w dniu 28 maja 2013 r. przyznała następujące nagrody:


w kategorii „ PRZEDSZKOLA” (nadesłano 27 prac)

I nagroda Lena Świdkiewicz z Przedszkola nr 10
II nagroda Lena Kibiń z Przedszkola nr 10
III nagroda Martyna Żukowska z Przedszkola nr 10 

w kategorii „KL. I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”(nadesłano 119 prac)
I nagroda Kacper Szewczykkl.II  (świetlica środowiskowa)
II nagroda Kacper Maciochkl.III b SP 3
III nagroda Julita Blicharskakl.II c  SP 6


PROTOKÓŁ KOMISJIKONKURSU LITERACKIEGO
„Pomniki i miejsca pamięci w Cieplicach” 
ogłoszonego przez 
STOWARZYSZENIE „MIŁOŚNICY CIEPLIC”
i Filię nr 4 KSIĄŻNICY KARKONOSKIEJ


Komisja Konkursowa w składzie:
Anna Bałkowska (przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry Uzdrowisko Cieplice, nauczycielka)
Regina Firszt (kierownik Biblioteki)
Barbara Pawłowicz (poetka, nauczycielka)
Janina Wojtasik(polonistka)
na posiedzeniu w dniu 11czerwca 2013 r. przyznała następujące nagrody:


w kategorii „KL. IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH” (nadesłano 12 prac)
wyróżnienie Marcel Korzekwa z kl. VI b SP3
wyróżnienie Natalia Madera z kl. IV a SP3
wyróżnienie Sebastian Soból z kl. IV a SP3
wyróżnienie Maksymilian Wieczorek z kl. V a SP3

w kategorii „GIMNAZJUM” (nadesłano 3 prace)
I nagroda Michał Szczepański z kl. II a  ZSRA
wyróżnienie Florentyna Naumowicz z kl. I a  ZSRA


PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Pomniki i miejsca pamięci w Cieplicach” 
ogłoszonego przez 
STOWARZYSZENIE „MIŁOŚNICY CIEPLIC”
i Filię nr 4 KSIĄŻNICY KARKONOSKIEJ


Komisja Konkursowa w składzie:
Regina Firszt (kierownik Biblioteki)
Jan Superson (artysta plastyk)
Zbigniew Sus (marchand sztuki, skarbnik Stowarzyszenia MC)
na posiedzeniu w dniu 28maja 2013 r. przyznała następujące nagrody:


w kategorii „KL. IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH” (nadesłano 11 prac)
wyróżnienie Martyna Kałużna  kl. Vb SP3

w kategorii „GIMNAZJUM” (nadesłano 3 prace)
I nagrodai GRAND PRIX
Angelika Ziółkowska i Klaudia Smolińska z kl. III e  ZSRA
(praca zespołowa)


 

 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”
Wpisał Administrator   
Sobota, 20. Kwiecień 2013 18:28

 

Z uwagi na kworum , Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”. odbyło się w pierwszym terminie. Zebranie odbyło się w siedzibie
RJP Uzdrowisko Cieplice” mieszczącej się w budynku „B”

II L.O. im C.K. Norwida w Jeleniej Górze
w czwartek 18 kwietnia 2013 r. o godzinie 18.
Po sprawdzeniu listy obecności i stwierdzeniu kworum (50 % +1 wszystkich członków) wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Witold Puzio .
Przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2012.Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik SMC
Zbigniew Sus, a sprawozdanie merytoryczne Prezes SMC Agnieszka Dojs.
Następnie swoje sprawozdanie z działalności w stowarzyszeniu przedstawiła ustępująca (z uwagi na wygaśnięcie mandatu) Komisja Rewizyjna i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi SMC. Przyjęto oba sprawozdania i podjęto jednogłośnie Uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMC.
Następnie powołano Komisję Skrutacyjną ,która przeprowadziła wybory nowej Komisji Rewizyjnej. Wybrano w glosowaniu tajnym do komisji trzy osoby. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu ukonstytuowała się w następujący sposób.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jerzy Budziosz
Sekretarz – Grażyna Połyń
Członek - Katarzyna Jabłońska – Elert
Na tym zebranie zakończono. Protokół z zebrania- wkrótce na naszej stronie w zakładce stowarzyszenie.


rylit

 

 

 

 

Witam Wszystkich Ciepliczan oraz Miłośników Cieplic. Bardzo się cieszę mogąc zaprosić Państwo do wspólnego Serwisu Naszych Cieplic. Mam nadzieję, że zaciekawimy Państwa i nie zmarnujemy Waszego czasu. Wspólnie możemy rzetelnie i dokładnie informować o Planach i Przyszłych Wydarzeniach związanych z Naszą Przepiękną Dzielnicą Cieplice. Serdecznie zapraszam w imieniu Wszystkich Ciepliczan i Stowarzyszenia Miłośników Cieplic - Administrator Serwisu.

www.miłośnicy.cieplic.pl

 

 

 

 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 18 Kwietnia 2013
Wpisał Administrator   
Wtorek, 02. Kwiecień 2013 20:57

 

 

Witam Wszystkich Ciepliczan oraz Miłośników Cieplic. Bardzo się cieszę mogąc zaprosić Państwo do wspólnego Serwisu Naszych Cieplic. Mam nadzieję, że zaciekawimy Państwa i nie zmarnujemy Waszego czasu. Wspólnie możemy rzetelnie i dokładnie informować o Planach i Przyszłych Wydarzeniach związanych z Naszą Przepiękną Dzielnicą Cieplice. Serdecznie zapraszam w imieniu Wszystkich Ciepliczan i Stowarzyszenia Miłośników Cieplic - Administrator Serwisu.

www.miłośnicy.cieplic.pl

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
niedziela, 26 maj 2019
Twoja wyszukiwarka

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

 

. Stowarzyszenie Miłośnicy Cieplic - Serdecznie Zapraszamy